kalendář jmen

BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL / Wildsticks, České Budějovice

Středa 29. Duben 2020 9:00
Středa 29. Duben 2020 11:00
Čtvrtek 30. Duben 2020 9:00
Předplatné (skupina): 
Wildsticks

BUBNOVÁNÍ DO ŠKOL – zaměřeno pro 2. stupeň ZŠ


Koncert je sestaven z průvodního slova moderátora, ukázek hry na bicí nástroje, živých vstupů kapely a interaktivních akcí s posluchači. Osnovu koncertu tvoří historický vývoj bicích, jejich funkce ve společnosti a při mezilidské komunikaci. Hudebníci hrají na bicí soupravu, tomy, perkuse, vibrafon, xylofon a basovou kytaru v žánrovém rozpětí od historických pochodů přes latinsko-americkou hudbu, jazz, až k hudbě současné.
Je to interaktivnípředstavení složené z mluvenéhoslova, živéhudby, skečí a scének, do kterýchjsoudětiaktivnězapojovány…
Výstupem koncertu je seznámení se se světem bicích nástrojů, předání podnětů k přemýšlení o vlivu moderních komunikačních technologií na osobnost člověka, podnícení k používání zdravého rozumu, čtenářské gramotnosti, vzdělávání a hodnotným volnočasovým aktivitám. Koncerty pořádáme jak pro základní, tak střední školy a gymnázia – dle věku diváků upravujeme celkové představení.


Koncert WildSticks je určen pro děti a mládež všech věkových kategorií-seznamujeme mladé lidi s bicími nástroji a jejich užitím v různých hudebních stylech jako je:
* klasická hudba
* popová hudba
* jazzová hudba
* latinsko-americká hudba
* rocková hudba
* a dalších


V tomto pořadu představujeme rozmanitý svět bicích nástrojů, seznamujeme mládež s nástroji, se kterými se obyčejně nesetkávají:
* marimba
* vibrafon
* tom-tomy
* perkuse
* latinsko-americké bubny


Součástí programu je část, kde si vybraní žáci mohou zkusit své rytmické cítění na různé bicí nástroje za odborného dohledu a poté si zahrát s bicím souborem.