kalendář jmen

Vstupenky


Jak platit a vyzvednout vstupenky?


Prodej a rezervace vstupenek na pokladně Domu kultury:

 • První den prodeje je možný přímý prodej na pokladně i on-line předprodej.
 • V době předprodeje má osobní přítomnost přednost před telefonickým kontaktem. Prosíme o strpení a děkujeme za pochopení.
 • Platnost rezervace vstupenek viz on-line potvrzení o rezervaci!
 • Akce PRONÁJEM je možno v předprodeji zakoupit pouze v poklatně Domu kultury, (pokud nám pořadatel vstupenky svěří).
 • Aktuální stav vstupenek zjišťujte na www.dkzdar.cz nebo na telefonu 566 502 253.

Všeobecné informace:

Organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace si vyhrazuje právo využít potřebný počet vstupenek pro vlastní potřebu.


Prodej hotově:

V pokladně Domu kultury (hlavní vchod), Dolní 183, Žďár nad Sázavou pondělí, úterý, středa, 13:00-17:00 hodin (telefon: 566 502 254)


Fakturou:

Možnost hromadné objednávka pro školy a organizace. Vstupenky vyzvedne objednatel na základě potvrzené objednávky osobně proti podpisu. Info a objednávka; telefon: 566 502 253, e-mail: marquardtova.h@dkzdar.cz . Platba fakturou je možná pouze u akcí pořádaných Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací (ne u podnájmů)!

Objednávka obsahuje:

 • název akce
 • počet vstupenek
 • cena vstupenek
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • kontakt (telefon a e-mail)

Další info:

 • daňový doklad vystavíme na požádání
 • zakoupené vstupenky již nebereme zpět
 • vrácenou hotovost si, prosím, přepočítejte ihned po obdržení
 • na akce pořádané Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací, je možné využívat slevenky Žďas a.s. a poukázky Sodexo (ne u pronájmů)
 • slevy ZTP poskytujeme na vstupenky od částky 250,- Kč ve výši 20%  (vyhláška MPSV ČR 182/1991, Př. č. 3)
 • na představení v rámci divadelního předplatného nelze využívat průkazek ZTP ani jiných forem slev (Sodexo, slevenky Žďas apod.).