kalendář jmen

TOMÁŠ STARÝ / obrazy

Datum: 
Pondělí 26. Únor 2018 17:00
Sobota 31. Březen 2018 17:00
Místo konání: 
Typ akce: 

TOMÁŠ STARÝ / TVAROSLOVÍ
Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním slov a zkoumáním jejich struktury. Takto definici stanovil již lingvista August Schleicher v polovině 19. století.
Tato disciplína má ovšem i svojí svébytnou paralelu ve světě pouličního umění. Pokusme se si přestavit užití termínu v přeneseném významu v souvislosti s tvarováním a stylizací čistě vizuální, psané stránky slova a jednotlivých písmen. Setkáváme se zde s pojmy typu výpln, obtah, obrysová linka, perspektiva, kompozice a podobně, kterých graffiti writeři kromě své fantazie využívají pro deformaci písmen a jejich vzájemného spojení či propletení. Výsledkem je mnohdy nebývale energetická semi-abstraktní šifra, reprezentující právě zohýbané a pokroucené slovo.
V souvislosti s výstavou bude možné spatřit obě polohy termínu, a to jak přeneseně v agresivně znějících kresbách a tiskách, tak krátkých básních, kde hraje kromě frázování a slovní zásoby tvarosloví hlavní roli.
Výstava představí výběr z autorovy tvorby za uplynulé dva roky. Vybrané práce z dílčích subodvětví výtvarného zájmu pomohou nahlédnout na subjektivní pojetí estetiky mladého tvůrce. Přes drobné trojrozměrné abstraktní kresby, graffiti, asambláže, či fotografie doplněné o útržky veršů po práce hraničící s grafickým či produktovým designem, kterému se věnuje vrámci MgA. studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.


Otevřeno dle Informačního centra


MALÁ GALERIE (u Informačního centra na Staré radnici)
Otevřeno v sezóně (1. června-20. září)
PO-NE 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.
Otevřeno mimo sezónu (16. září-31. května)
PO-SO 9:00-12.00 a 13:00-17:00 hodin, NE 14:00-17:00 hodin.