kalendář jmen

VLADIMÍR NOSEK / OD FOTOGRAFIE KE KOLÁŽI

Úterý 3. Červenec 2018 9:00
do 29. července 2018
Vstupné: 
20,- / 10,- Kč
VLADIMÍR NOSEK OD FOTOGRAFIE KE KOLÁŽI

Vladimír Nosek – Od fotografie ke koláži

Vladimír Nosek /nar. 1959/ se kromě jiných výtvarných aktivit  v poslední době věnuje především kolážím . Koláž ve svém klasickém zpracování nalézá i v dnešní době plné nových výtvarných technik a směrů své zastánce a obdivovatele, v podání Vladimíra Noska pak určitou originalitu a novátorství, mnohdy inklinující ke grafice, jindy až k lehce surrealistickým vizím. Nepracuje pouze se segmenty již dříve vytvořeného díla , např.fotografií, obrazů či textů, ale rovněž využívá barevných ploch, jejich různě složených a upravených  částí, které skládá do zajímavých kompozicí, aniž by použil jediného obrazového  prvku.Vytváří si tak velmi osobitý rukopis , odlišný od většiny výtvarníků zabývajících se koláží.U některých koláží lze vystopovat  vliv Jiřího Koláře, k jehož odkazu se Vladimír Nosek hlásí. Toto je patrné zejména u roláží, kdy autor pracuje s proužky a skládá je v horizontálním i vertikálním  směru a vytváří velmi zajímavé kompozice.  Výtvarné práce jsou technicky propracované s jistou dávkou imaginární dekorativnosti,mají filosofický náboj a často  nutí diváka k hlubšímu zamyšlení.
Prvotní námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly  soubory  s pevně svázanou tématikou a způsobem zpracování, jejichž určujícím prvkem se stává barevná střídmost, výběr materiálů a kompozice. Jednotlivé soubory koláží jsou pojmenovány Nebe, peklo, ráj /2010-2017/, Panoptikum /2012-2013/, Ona /2013-2014/, Labyrint /2014/, Imaginace /2014/, Hra o jablko /2015/ a Perforace /2015/ , Nálady /2016-2017/ a Koroze /2018/
Vladimír Nosek v současnosti žije v Jindřichově Hradci, výtvarnému umění se s krátkými přestávkami věnuje od osmdesátých let minulého století, mnoho let se zabýval návrhy a výrobou loutek. Uskutečnil více než  stodvacet výstav / samostatných i kolektivních / a jeho tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách, je držitelem několika ocenění na festivalech umění , podílí se i na charitativních projektech a dobročinných aukcích.
Vladimír Nosek v Galerii  Stará radnice  předkládá  veřejnosti  určitý vzorek ze souborů  koláží z rozmezí let 2010 až 2018 s cílem ukázat  tuto specifickou výtvarnou techniku v moderním pojetí, která může být v konkurenci s novými zobrazovacími směry stále přitažlivá a inspirující. Výstava s názvem Od fotografie ke koláži ukazuje jistou  svázanost  fotografie v rúzných podobách a koláže, protože koláž  bez fotografie může zcela jistě existovat, nicméně užití fotografie  dodává koláži  zpravidla větší náboj a impulz. Jistě není náhodou, že v minulosti v období realizace prvních koláží  až po současnost tvoří fotografie významnou součást koláže či podobné techniky /roláž, muchláž apod./ a jen málokterý autor si ji dovolí vypustit .
Výstava, jak již bylo citováno v předchozím  textu, má za cíl prostřednictvím vystavovaných koláží veřejnosti přiblížit svět koláže v klasickém provedení a ukázat, že patří stále mezi plnohodnotné výtvarné techniky, je moderní a především si ji může vyzkoušet každý, kdo v sobě cítí výtvarné sklony, obrazotvornost a fantazii.
  Pro doplnění a zpestření výstavy koláží Vladimír Nosek doplnil expozici o několik olejomaleb - portrétů z posledních let.    


GALERIE STARÁ RADNICE - otevírací doba:
Otevřeno v sezóně (1. června-20. září) PO - zavřeno, ÚT-SO 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin, NE 13:00-17:00 hodin.
Otevřeno mimo sezónu (16. září-31. května)  PO - zavřeno, ÚT-PÁ 10:00-12.00 a 14:00-17:00 hodin, SO - NE 14:00-17:00 hodin.