Galerii ve Staré radnici ozáří světelné objekty Zuzany Bartošové

Aktualita ze dne: 
Neděle 29. Leden 2023

 

Světelné objekty z dílny vizuální umělkyně Zuzany Bartošové zaplní prostor Galerie ve Staré radnici na výstavě Světelný objekt. K vidění budou díla, která mění při větším počtu návštěvníků a změně okolní teploty barvu nebo tisky tvořené technikou suché jehly převedené do trojrozměrné formy pomocí 3D tisku. Vernisáž výstavy proběhne 28. 6. 2022 v 17:00.

Výtvarnice Zuzana Bartošová se věnuje instalaci, objektu a soše. Vystudovala ateliér Sochařství 2 na FaVU v Brně z toho dva roky na FUD v Ústí nad Labem a půl roku působila na stáži v Estonsku na Estonian Academy of Arts v ateliéru Installations and Sculpture. V současné době vede obor Design a vizuální komunikace na SUPŠ Jihlava-Helenín.

Výstava světelný objekt představuje vybrané světelné objekty, které jsou určitým průřezem tvorby světelných objektů a instalací vzniklých mezi lety 2018 až 2022. Většina děl vznikala ve spolupráci s Andreou Uváčikovou a jsou tak často vytrženy z kontextů minulých výstav a projektů. Společným jmenovatelem objektů je však 3D tisk a s tím spojený plast. Na výstavě můžeme vidět objekty ze dvou sérií. První je s názvem A kumulace a reaguje na problémy spojené s velkým počtem obyvatel a volně tak navazuje na problematiku tohoto shromažďování. Objekty vycházejí z úvah o prostoru a obydlích, která si stavíme, a jsou tak volným ztvárněním myšlenek o prostorových řešeních vycházejících z geometrizovaných hmot, které nás všudypřítomně obklopují. Tyto objekty reagují na své okolí a při větším počtu návštěvníků, se objekty zahřívají a mění barvu, díky tomu, že jsou vyrobeny z termosenzitivního materiálu. Světlo zde simuluje pocit tepla, které s ním je spojené.

Druhá série má název Shapeshift. Hlavním tématem je pojednání o objektu, jeho reprezentaci a remediaci. Výchozí inspirací pro vytvoření objektů byly tisky tvořené technikou suché jehly, serigrafické tisky a kresby objektů, jejichž autorkou je Andrea Uváčiková. Tyto studie přebírá Zuzana Bartošová a na jejich opětovném převodu do trojrozměrné formy (ovšem již v posunuté, digitalizované formě) rekonstruuje tvary do podoby minimalistických objektů. Klade v nich důraz na viditelnost struktur, které vznikají přirozeně při 3D tisku. Nástroje determinují i velikost a barevnost jednotlivých segmentů, z kterých jsou objekty sestaveny.

Ačkoliv autorka zadává stejná vstupní data, použitím až třech různých tiskáren se v jednotlivých segmentech objevují drobné odlišnosti. Důležitou roli zde hraje struktura, tak zvaná výplň 3D tisků, která se jejich prosvětlením stává důležitým vizuálním prvkem. Tyto automaticky generované struktury, které by při normálních okolnostech zůstaly diváku skryty, jsou odhaleny a utvářejí podobu těchto objektů.

Výstavu organizuje příspěvková organizace Kultura Žďár.